Gegevensbescherming.

Barten GmbH

Barten GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in dit privacybeleid worden genoemd.

 

Contact gegevens

Friedrich-List-Allee 30
41844 Wegberg

Telefoon: (02432) 8 90 32 34
Fax: (02432) 8 90 32 35
E-mail: info@russfilterreinigung.de

 

Algemeen privacybeleid.

Wanneer u gebruik maakt van onze dienst, vertrouwt u ons persoonsgegevens toe. Wij erkennen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en stellen alles in het werk om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat u er controle over houdt. De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verzoeken u daarom dringend de volgende samenvatting van de werking van onze website www.russfilterreinigung.de aandachtig door te lezen.

De hier vermelde gegevensbeschermingsverklaring voldoet aan de richtlijnen van de DSGVO en de BDSG. Het is bedoeld om informatie te verstrekken over de aard, het doel en het gebruik van persoonsgegevens.

Hoewel onze site is uitgerust met verschillende veiligheidsmaatregelen, kunnen wij geen volledige bescherming van uw gegevens garanderen, aangezien veiligheidsleemten op het internet niet kunnen worden uitgesloten. Mocht u zich zorgen maken over uw gegevens, dan vindt u aan het eind van de tekst de relevante gegevens van onze contactpersonen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

De werking en de communicatie van onze dienst zijn afhankelijk van de gegevens van onze klanten. De omvang van de opgeslagen gegevens is gebaseerd op de gegevens die u hebt verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling voor de reiniging van dieselpartikelfilters en/of de afhaling van pakketten (UPS).

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de bescherming van legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO in het geval van klanten uitsluitend in het kader van de zakelijke relatie voor de verwerking van hun orders voor de facturering incl. de inning van betalingen en, indien van toepassing, het aanmaningsproces, voor de levering van diensten, voor de evaluatie van bedrijfsrelevante kerncijfers zoals bijv. verkoopstatistieken.

In het geval van belangstellenden is de verwerking beperkt tot het beantwoorden van de via het contactformulier ingediende aanvraag.

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), moeten de eventueel verzamelde persoonsgegevens toereikend en terzake dienend zijn voor het doel en beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor de verwerking, moeten zij met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld en mogen zij onder geen beding aan derden worden doorgegeven voor verdere verwerking die onverenigbaar is met deze doeleinden. Evenmin zullen gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

In detail worden de volgende gegevens / gegevenscategorieën verwerkt: Geslacht/adres, (bedrijfs)naam, gegevens contactpersoon, postadres(sen) (aflever-/ factuuradres), contactgegevens (telefoon, fax, e-mail), indien van toepassing, fiscaalrechtelijke informatie (BTW ID nr.) / bankgegevens.

Er worden geen gegevens verwerkt die informatie verschaffen over de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, culturele of sociale identiteit van de betrokkene.

Het gebruik van de aanbiedingen en diensten van deze website is – met uitzondering van het versturen van het bestel-, contact- en afhaalformulier – altijd mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens.

Als gevolg van het niet verstrekken van de wettelijk of contractueel vereiste gegevens voor het bestelproces, wordt geen bestelling geplaatst. Als gevolg van het niet verstrekken van de gegevens in het contactformulier, zal ons geen bericht worden toegezonden. In alle gevallen worden ingevoerde gegevens die uiteindelijk niet worden doorgezonden, verworpen.

De verwerking van persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling, het verzenden van het afhaal- en contactformulier vindt uitsluitend plaats na de vrijwillige, uitdrukkelijke invoer van de gebruiker / websitebezoeker in de respectievelijke invoervelden, die daarmee zijn toestemming verleent voor de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a. DSGVO.

Doorgifte van gegevens aan derden.

In principe geven wij uw gegevens niet door aan derden. Bovendien nemen wij passende maatregelen en voeren wij regelmatige controles uit om ervoor te zorgen dat de door ons verzamelde gegevens niet van buitenaf door derden kunnen worden ingezien of geraadpleegd.

In het kader van de verwerking van bestellingen of de verzending en afhaling van pakketten door de verzenddienstverlener UPS, moeten wij persoonsgegevens doorgeven om de dienst te kunnen uitvoeren. Anders zal het niet mogelijk zijn een pakket te verzenden of op te halen. Door een bestelling voor roetfilterreiniging te plaatsen en/of gebruik te maken van de ophaaldienst, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens aan UPS worden doorgegeven. Bovendien ontvangt u op het opgegeven e-mailadres statusinformatie over de levering van de zending van de verzenddienstverlener.

U kunt het privacybeleid van UPS hier vinden: https://www.ups.com/ch/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.pagehttps://www.ups.com/ch/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page

Log files.

Een logbestand wordt aangemaakt tijdens een automatische log van het verwerkende computersysteem. Dit betekent dat informatie over het door u gebruikte eindapparaat als logbestanden op een server wordt opgeslagen.

Wij voeren ook een analyse van de logbestanden uit. Onze pagina provider logt het volgende:

– Toegang tot de pagina: datum, tijd, frequentie
– Hoe u op de pagina bent gekomen (vorige pagina, hyperlink, enz.)
– Hoeveelheid verzonden gegevens
– Welke browser en welke versie van dezelfde gebruikt u
– Uw IP-adres

Nogmaals, de verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om onze diensten te verbeteren. De exploitant mag serverlogbestanden alleen voor langere tijd opslaan, overdragen of achteraf raadplegen indien dit binnen het wettelijke kader is toegestaan (bijv. bij verdenking van illegale activiteiten).

Nieuwsbrieven en abonnementen.

Onze nieuwsbrief is uitsluitend gericht op commerciële contacten (automobielhandel) en heeft uitsluitend betrekking op producten of diensten. Voorheen werd de ontvangst van de nieuwsbrief “stilzwijgend” toegestaan, maar volgens de nieuwe wet moet de toestemming voortaan uitdrukkelijk worden gegeven. Aangezien onze nieuwsbrief u informeert over belangrijke onderwerpen en acties in verband met de reiniging van roetfilters, gaan wij ervan uit dat u de nieuwsbrief wenst te blijven ontvangen. Indien dit niet het geval is, kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief op info@russfilterreinigung.de. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk verwijderd uit de distributielijst. Uw e-mailadres zal dan onmiddellijk van de distributielijst worden verwijderd.

voor webanalysediensten.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst stelt ons in staat het gebruik van onze website te volgen door rapporten op te stellen en zo ons aanbod aan te passen aan de wensen van de gebruikers. Krachtens het privacybeleid zijn wij verplicht u te informeren over de werking van deze dienst. Google Analytics stelt zijn eigen cookies in, die de verzamelde gegevens gewoonlijk doorsturen naar een server in de VS en daar opslaan.
De door Google Analytics gegenereerde gegevens omvatten:

– Type browser plus de versie
– Het besturingssysteem dat u gebruikt
– Hoe lang u op onze site blijft
– De website die u eerder bezocht
– Uw IP-adres

Wij hebben ook Google Analytics aangepast om te voldoen aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u uw IP-adres hebt geanonimiseerd, wordt het doorgaans ingekort voordat het de Europese Economische Ruimte verlaat. Als u de betreffende cookies wilt deactiveren, kunt u een overeenkomstige browser-plug-in vinden onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Als u helemaal niet wilt dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld, kunt u via de volgende link een opt-out-cookie instellen, waardoor het verzamelen van informatie in de toekomst wordt voorkomen: Opt-out cookie instellen

Cookies.

Bij het bezoeken van onze website kunnen zogenaamde cookies worden opgeslagen op het apparaat dat voor de toegang wordt gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden of tekstinhoud in een interne databank van de webbrowser die dienen om de functionaliteit en een gebruiksvriendelijk en veilig gebruik van onze website te verzekeren. Dergelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten indien bijvoorbeeld een gesloten deel van de website wordt betreden door het invoeren van geldige inloggegevens en de gebruiker/websitebezoeker expliciet de optie selecteert om de inloggegevens op te slaan om permanent ingelogd te blijven op het gesloten deel op het huidige apparaat. Het gebruik van onze website is – met uitzondering van het bestel-, contact- en afhaalformulier – altijd mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens.

Desondanks bieden moderne webbrowsers vaak de mogelijkheid om wachtwoorden en andere ingevoerde formuliergegevens op te slaan. Dit is een interne browserfunctie en heeft niets met onze website te maken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de gebruiker / websitebezoeker.

Elke gebruiker / websitebezoeker kan de afhandeling van cookies of wachtwoorden controleren door de overeenkomstige instellingen van zijn webbrowser aan te passen. De meeste moderne webbrowsers bieden dergelijke instelmogelijkheden.

Plugins voor sociale media.

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om inhoud te delen op sociale netwerken of per e-mail via externe links. Als u deze gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina’s van de aanbieders en wordt de bijbehorende gebruikersinformatie gedeeld.

Als u tijdens het gebruik van onze site bent ingelogd met uw account op een van deze sociale netwerken en onze inhoud wilt delen, zal deze informatie worden gekoppeld aan uw respectieve account. Als exploitant hebben wij geen invloed op de gegevens die door plug-ins naar overeenkomstige servers worden gestuurd. In de regel wordt het IP-adres doorgegeven.

Voor verdere informatie over de behandeling van uw gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder:
Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Hier vindt u informatie specifiek over de knoppen:
Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Recht op toegang en gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt het recht ons te vragen te bevestigen of en hoe wij persoonsgegevens van u verkrijgen. Dit recht wordt gerealiseerd door middel van dit privacybeleid. Bovendien kunt u elektronische informatie aanvragen.

Bovendien hebt u het recht te vragen dat uw gegevens door ons aan een andere entiteit worden overgedragen.

Recht op rectificatie, wissen of blokkeren.

U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren. Dit laatste is van toepassing indien de wettelijke situatie het wissen niet toelaat. Houd er rekening mee dat transactiegegevens (bestellingen/facturen enz.) mogelijk moeten worden bewaard vanwege de wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

Recht van beroep.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een bevoegde instantie indien u een reden tot klagen hebt. Om dit recht en de twee eerder genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het contactadres dat aan het eind van dit privacybeleid staat vermeld.

Verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens.

Voor vragen, verzoeken om informatie, aanvragen, klachten of kritiek met betrekking tot onze gegevensbescherming kunt u contact opnemen met het volgende kantoor:

Barten GmbH
Friedrich-List-Allee 30
41844 Wegberg
Tel: 02432-8903234
Fax: 02432-8903235
Mail: info@russfilterreinigung.de

Wijziging van het privacybeleid.

Als verantwoordelijke behouden wij ons het recht voor de gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde te wijzigen in het licht van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften.

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (2)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (2)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen