Reiniging benzinedeeltjesfilter (OPF)
voor auto's en bestelwagens.

 • Geen afspraak
 • Dagelijkse reinigingscyclus
 • Zonder chemie en ontrafeling
 • Meer dan 98% zuiverheidsgarantie
 • Gedetailleerd testprotocol
 • Afhaling & Expresverzending

Is het roetfilter van uw auto vol?

Net zoals men oorspronkelijk dacht dat dieselroetfilters onderhoudsvrij waren, zullen ook OPF’s na een bepaald aantal kilometers hun opvangcapaciteit bereiken. Volgens schattingen gaan de OPF’s ongeveer 160.000 tkm /10 jaar mee. Als gespecialiseerd reinigingsbedrijf voor roetfilters werken wij reeds aan een aangepast, grondstoffenbesparend, kwaliteitsbewust en kosteneffectief reinigingsalternatief voor roetfilters voor benzine. Wij reinigen uw benzinedeeltjesfilter thermo-mechanisch op vervangingswaarde kwaliteit.

Wij reinigen benzinedeeltjesfilters (OPF) van alle modellen en brandstoftypes.

Redenen voor OPF reiniging.

01
Vele jaren ervaring.

Het in 2000 opgerichte familiebedrijf Barten reinigt roetfilters en katalysatoren van alle fabrikanten.

02
Gecontroleerde procedure.

Het innovatieve en zachte reinigingsproces wordt regelmatig getest door TÜV-Rheinland.

03
Gecertificeerd.

Wij zijn jaarlijks gecertificeerd in milieu- en kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

04
Hoge kwaliteit.

De benzinedeeltjesfilters worden thermo-mechanisch en op milieuvriendelijke wijze in gesloten toestand gereinigd tot nieuwwaardekwaliteit.

Wij reinigen uw katalysator of roetfilter binnen 24 uur.

Uw voordelen van
OPF schoonmaken.

De kosten verlagen.

Door de OPF schoon te maken, kunt u besparen op de aanschaf van een nieuwe.

Verhoog de prestaties.

Na de OPF-reiniging heeft uw brandstoffilter weer de eigenschappen van een nieuw filter.

Bescherm de motor.

OPF reiniging beschermt de motor op lange termijn.

Vragen en antwoorden over het reinigen van benzinedeeltjesfilters.

01.
Andere brandstof, nieuwe filters - oude problemen?

Het idee is hetzelfde, maar de uitvoering is anders. Met de invoering van de Euro 6d TEMP-emissienorm mogen benzinemotoren nu nog maar ongeveer tien procent van de gebruikelijke hoeveelheid roet uitstoten.
Voor benzinevoertuigen gelden nu dus dezelfde eisen als voor dieselvoertuigen.

Dit betekent dat benzinevoertuigen in de toekomst naast de katalysator ook met een roetfilter moeten worden uitgerust. Een complete oplossing wordt geboden door de 4-weg katalysator, die een deeltjesfilter en een katalysator in één component bevat.
Een benzinedeeltjesfilter vermindert en vangt namelijk de voor de gezondheid en het milieu schadelijke roetdeeltjes (ultrafijne deeltjes) uit de uitlaatgassen en verlaagt in combinatie met een katalysator de emissiewaarden.
En natuurlijk raken benzinedeeltjesfilters na verloop van tijd ook verstopt.

02.
Wat is het verschil tussen een OPF en een deeltjesfilter?

Im Aufbau unterscheidet sich ein OPF nur geringfügig von einem Dieselpartikelfilter. Der Keramikkörper ist mit wechselseitig verschlossenen Waben versehen. Die Keramikoberfläche ist mit einer stark hitzebeständigen Beschichtung überzogen. Zusätzlich wurde ein sogenannter Washcoat mit einer Edelmetallbeschichtung aufgetragen. Die mit der Oberfläche in Kontakt kommenden Abgase werden in diesem chemisch aufgespalten und oxydieren schließlich. Die festen Partikel lagern sich ab und werden durch die Abgastemperatur abgebrannt. Durch die poröse Keramik können nur gereinigte und gefilterte Abgase den Otto-Partikelfilter verlassen.

03.
Waarom is een roetfilter nu ook belangrijk in benzineauto's?
 • Waarom moeten Otto roetfilters ineens wel een filter hebben?
  Waarom zijn er plotseling residuen die moeten worden verminderd?Roetige dieselauto’s met een hoge uitstoot behoren al lang tot het verleden dankzij het gebruik van moderne verbrandingsprocessen en roetfilters. Wij konden hieraan een belangrijke bijdrage leveren met ons innovatieve DPF-reinigingsproces.Het wordt echter steeds duidelijker dat benzineauto’s met hun moderne, sterk geladen benzinemotoren met directe inspuiting – of vooral daardoor – bij de verbranding ook de fijnste deeltjes afgeven. Hier wordt een groot deel van het roet geproduceerd door de verbranding van motorolie in de koudestartfase. Bij de invoering van directe injectie verbrandt de in de verbrandingskamer ingespoten brandstof niet volledig en ontstaat er roet. De door benzinemotoren uitgestoten deeltjes zijn echter veel kleiner dan die van dieselmotoren. Deze ultrafijne deeltjes vormen door hun inhaleerbaarheid een groot gevaar voor onze gezondheid. Zo streeft de automobielindustrie er in het algemeen naar zo zuinig mogelijke benzinemotoren met hoge injectieklieren en hoge turbodruk te produceren. Alleen bij dergelijke auto’s komt het verschijnsel van de ultrafijne deeltjes steeds meer op de voorgrond.
  In feite is het probleem de laatste jaren alleen maar duidelijker geworden door de toenemende verspreiding van turbomotoren met directe injectie. Het probleem hierbij is dat deze moeite hebben om de brandstof tijdens de koude startfase in een gasvormige toestand om te zetten.
  Dit resulteert op zijn beurt in een relatief onzuivere verbranding, die weer leidt tot meer roetvorming.
  De reactie van de wetgever hierop was de invoering van grenswaarden voor deeltjesemissies van benzinemotoren als onderdeel van de Euro 6-emissienorm – deze geldt sinds september 2018 voor alle nieuw geregistreerde auto’s.
  Dit betekent dat benzinemotoren nu aan dezelfde deeltjesgrenswaarden moeten voldoen als dieselmotoren.

  Met de invoering van de OPF/BPF kunnen de ultrafijne deeltjes die bij de verbranding in benzinemotoren ontstaan, nu ook doeltreffend worden afgevangen en de hoge emissies worden verminderd.

   

  Ultrafijne deeltjes: een nieuw soort vervuiling

  We hebben het hier over ultrafijne deeltjes, die tegelijkertijd een nieuw soort verontreiniging vormen voor mens en milieu. Ze zijn zo klein dat hun massa (en dus hun gewicht) bijna onmeetbaar is. Dit is ook de reden waarom deze nieuwe gevaren tot nu toe zo weinig aandacht hebben gekregen – ze zijn gewoon niet goed waargenomen!

  Het aantal van deze ultrafijne deeltjes in uitlaatemissies is echter zo hoog dat zij – indien onvoldoende tegenmaatregelen worden genomen – een bedreiging vormen voor onze gezondheid en het milieu. Het lastige hier is dat de ultrafijne deeltjes door hun minimale grootte bijzonder inhaleerbaar zijn: ze worden niet door de neus gefilterd, kunnen snel en gemakkelijk het menselijk lichaam binnendringen, passeren uiteindelijk de longblaasjes in de longen en zijn dus bijzonder gevaarlijk – en bevorderen op lange termijn de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Wat nodig is, is snelle actie!

04.
Sinds wanneer zijn benzinemotoren uitgerust met roetfilters (OPF)?

Met de invoering van de Euro 6-emissienorm moeten benzinevoertuigen nu ook aan strengere grenswaarden voldoen. De Euro 6-emissienorm omvat grenswaarden voor koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), niet-methaan-koolwaterstoffen (NMHC), zwevende deeltjes en deeltjes. De Euro 6-emissieklasse is onderverdeeld in Euro 6b, Euro 6c, Euro 6d-Temp en Euro 6d:

Nieuw ontworpen benzinevoertuigen en voertuigen met een nieuwe typegoedkeuring moeten sinds 2017 voldoen aan de Euro 6c-norm, vanaf 9/2019 aan de Euro 6d-TEMP-norm en vanaf 01/2021 aan de Euro 6d-norm. De grenswaarden van de Euro 6-norm blijven hetzelfde. In de WLTP-meetprocedure mogen dieselauto’s de NOx-grenswaarde van 80 mg per kilometer niet overschrijden en benzineauto’s 60 mg per kilometer. Om aan de normen te voldoen, worden OPF’s gebruikt voor benzineauto’s en DPF’s voor dieselauto’s. Bovendien zijn katalysatoren of katalytische coatings nodig om de schadelijke uitlaatgassen af te breken en te reinigen door middel van zogenaamde katalyse.

Er zijn ook overeenkomstige termijnen voor voertuigen die reeds zijn gebouwd en in productie zijn. Oudere, reeds geregistreerde voertuigen worden niet getroffen. Er is nog steeds geen concept/rechtsgrondslag voor een eventuele aanpassing achteraf.

05.
Moet ik mijn benzinemotor nu ook voorzien van een OPF?

Wat betekent dit voor bestuurders die al met een benzinemotor rijden maar geen roetfilter hebben? Kunnen zij verwachten dat het filter achteraf moet worden ingebouwd – en dus diep in de buidel moet tasten?

Nee! Bestaande voertuigen vallen niet onder de nieuwe regelgeving. De aanpassing van de OPF is momenteel niet gepland en ook niet mogelijk.

Dat komt omdat een filter – als een keramisch lichaam met fijne poriën – onvermijdelijk de tegendruk verhoogt. Daarom zouden alle processen, van injectie tot de dimensionering van de katalysator, moeten worden aangepast, wat niet gemakkelijk mogelijk is in het kader van een retrofit.

De technische oplossing van de toekomst bestaat er daarentegen in steeds meer zogenaamde vierwegkatalysatoren te installeren, waarin het roetfilter reeds in de gebruikelijke driewegkatalysator is geïntegreerd.

06.
Verstoppen benzinedeeltjesfilters (OPF) ook?

Regeneratiemogelijkheden:

Met de invoering van deze technologie beschikken benzinevoertuigen, net als dieselvoertuigen, nu ook over een eigen regeneratiemodus van het roetfilter.

Enerzijds is er een voortdurende regeneratie
Een geïnitieerde regeneratie (bv. bij verhoogde differentiële druk, cyclisch)
En de workshop regeneratie / gedwongen regeneratie

Het valt nog te bezien welke uitlaatgaszuiveringsoplossing/regeneratieoptie de afzonderlijke fabrikanten zullen gebruiken.

07.
OPF Reiniging: Wanneer moet het brandstoffilter worden gereinigd?

Net als de DPF’s, waarvan aanvankelijk werd aangenomen dat ze onderhoudsvrij waren, zullen ook de OPF’s na een bepaald aantal kilometers hun opvangcapaciteit bereiken. Aangenomen wordt dat zij ongeveer 160.000 tkm /10 jaar meegaan. Tijdens de verbranding worden de ultrafijne deeltjes van minimale grootte door de hete benzine-uitlaatgassen echter zo optimaal verbrand dat slechts een minimale hoeveelheid vaste stof in het filter hoeft te worden opgevangen. Daardoor zou het veel langer moeten duren voordat ze de OPF verstoppen of voordat het filter zijn maximale verzadigingsgraad bereikt.
DPF of OPF: de filters zijn recipiënten voor de roet- en asdeeltjes van de verbranding.
Voertuigen die slechts zeer korte afstanden afleggen en vaak een koude start doormaken, zullen hier eerder hun maximale capaciteit bereiken, maar waarschijnlijk ook voertuigen met directe injectie.
Hoe defecten in de sensortechnologie en aanbouwdelen en de kwaliteit van brandstof en olie de levensduur van benzinedeeltjesfilters beïnvloeden, zal de komende jaren duidelijk worden.
Op dit gebied is er nog veel educatief werk te doen wegens leemten in de informatie en gebrek aan ervaring7.
Barten GmbH werkt als gespecialiseerd reinigingsbedrijf voor roetfilters al aan een aangepast, grondstoffenbesparend, kwaliteitszeker en goedkoop reinigingsalternatief voor roetfilters voor benzine.

08.
Otto roetfilter: technische oplossing met toekomst

Veel autofabrikanten zijn al begonnen de huidige benzinemotoren uit te rusten met roetfilters. Het is een feit dat bij de montage van het filter het verbruik toeneemt, maar de CO2-uitstoot afneemt.

Moeten miljoenen bezitters van benzineauto’s dus met betrekking tot de reiniging van de DPF dezelfde uitdagingen verwachten als dieselrijders?

Om op deze vraag duidelijke antwoorden te kunnen geven, is zeker meer onderzoek nodig.

Als we de deskundigen mogen geloven, komt de levensduur van benzinedeeltjesfilters echter overeen met de levensduur van het desbetreffende voertuig. Sommige fabrikanten geven hierover meer specifieke informatie – en vermelden een periode van 15 jaar voordat de aankoop van een nieuwe OPF noodzakelijk wordt.

Uit technisch oogpunt hebben benzinemotoren ten opzichte van diesels het voordeel dat zij in kortere tijd een hoge uitlaatgastemperatuur bereiken, waardoor de automatische regeneratie van het roetfilter eerder – dus vaker – kan worden gestart.

Tijdens de regeneratie worden – net als bij de DPF – de in het filter afgezette roetdeeltjes door de passerende hete uitlaatgassen verbrand tot kleine asresten.

Door deze frequentere regeneratie is een actieve regeneratie van het DPF veel minder vaak nodig dan bij een motor met compressieontsteking.

Maar ook al lijkt de hoeveelheid as in de OPF langzamer toe te nemen, vroeg of laat komt het moment dat professionele reiniging of vervanging van het filter nodig is.

Dit is precies waar we bij Barten GmbH goed op voorbereid zijn. Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe en innovatieve oplossingen voor het reinigen van benzinedeeltjesfilters.

09.
Wat zijn de benamingen voor benzinedeeltjesfilters?
 • GPF is de afkorting voor “benzinedeeltjesfilter”.
 • OPF (benzinedeeltjesfilter)
 • BPF (benzinedeeltjesfilter)
 • Andere namen voor benzinedeeltjesfilters zijn:
 • ORPF (benzinedeeltjesfilter)
 • BRPF (benzinedeeltjesfilter)
 • RF (roetfilter)
 • RPF (roetdeeltjesfilter)
10.
Wat is de procedure voor het reinigen van de OPF?
 1. Verwijdering: Laat uw benzinedeeltjesfilter en, indien aanwezig, de vooraf geïnstalleerde externe katalysator verwijderen en verwijder de bevestigingen.
 2. Vul het formulier in: Vul ons bestelformulier in en voeg het bij uw pakket, zodat de filters correct kunnen worden toegewezen.
 3. Filters verzenden: De gemakkelijkste verzendoptie is met onze UPS pakket afhaalservice. U kunt dit selecteren op het bestelformulier.
 4. Schoonmaken: Over het algemeen hebben we ongeveer 1-3 werkdagen nodig voor de reiniging, maar gemiddeld wordt 80% van de filters binnen 24 uur gereinigd.
 5. Retourzending: Na reiniging en ontvangst van de betaling (particuliere klanten) sturen wij uw filter samen met het testrapport en de installatie-instructies terug. Spoedlevering is in de prijs inbegrepen.
 6. Installatie: De installatie en demontage van een OPF is complex en moet altijd in een werkplaats worden uitgevoerd. Volg de installatie-instructies en controleer het voertuig op foutbronnen.

Ook u kunt profiteren van onze jarenlange ervaring in het reinigen van roetfilters!

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (2)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (2)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen