Kwaliteits- en milieubeleid

Wij, Barten GmbH, houden ons bezig met de reiniging van roetdeeltjesfilters van blokverwarmingscentrales en motorvoertuigen.

Onze eis is een hoge kwaliteit te bereiken in onze gedefinieerde processen en onze klanten tevreden te stellen. Dit zijn onze primaire bedrijfsdoelstellingen, die rekening houden met de huidige en toekomstige eisen van onze klanten en ernaar streven hun verwachtingen te overtreffen.

Het toenemende opleidingsniveau en de daaruit voortvloeiende bewustwording van de mensen voor het behoud van het milieu voor de toekomstige generaties dragen ertoe bij dat de klant steeds meer belang hecht aan een milieubewuste uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Ons reinigingsproces beschermt het milieu, vermindert de hoeveelheid geproduceerd afval en bespaart energie tijdens de productie.

Om aan de groeiende eisen en externe invloeden te voldoen en om de kwaliteit en de zorg voor het milieu verder te verhogen en te waarborgen, hebben wij het bestaande QUM-systeem aangepast aan ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Wij gebruiken dit systeem om fouten in de hele onderneming op te sporen, de oorzaken ervan te analyseren en fouten te voorkomen door passende corrigerende en preventieve maatregelen. Op die manier zijn wij in staat de klant een hoogwaardige dienstverlening op het product te bieden.

Het milieubeheersysteem geeft ons ook de juridische zekerheid om hoge gevolgkosten ten gevolge van een milieuongeval te beperken.

Ons handboek voor kwaliteits- en milieubeheer definieert alle organisatorische en technische processen die van invloed zijn op de kwaliteit van de producten en de invloed op het milieu. De planning, de controle en het toezicht op deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie in samenwerking met onze directievertegenwoordiger. Onze organisatie zorgt voor een optimaal samenspel van alle kwaliteits- en milieugerelateerde activiteiten en de voortdurende uitvoering van kwaliteits- en milieubepalende maatregelen. Het kwaliteits-/milieubeleid wordt door de directie voortdurend getoetst op geschiktheid en juistheid. Samen met de resultaten van de jaarlijkse beoordeling van de klanttevredenheid vormt dit de basis voor het vaststellen van doelstellingen voor voortdurende verbetering van het systeem.

01

Door ons gedrag en onze dagelijkse prestaties willen wij het vertrouwen en de erkenning van onze klanten en partners winnen en behouden.

02

Een zorgvuldig gebruik van de middelen is absoluut noodzakelijk!

03

Het behoud van het milieu voor toekomstige generaties is een primair doel!

04

Kwaliteitsafspraken met onze klanten/partners zijn voor ons bindend.

05

Naleving van termijnen en flexibiliteit hebben een hoge prioriteit.

06

Ons team staat garant voor een competente servicekwaliteit.

07

Wij gaan zorgvuldig om met producten en informatie van klanten.

08

Wij evalueren onze prestaties regelmatig en stellen onszelf nieuwe doelen. Wij willen voortdurend verbeteren.

09

Wij hechten waarde aan orde, netheid en hoge kwaliteit!

10

Afvalpreventie is de primaire taak van elke werknemer!

11

Wij beoordelen risico’s en mogelijke kansen van onze gedefinieerde belanghebbenden voor wederzijds begrip en om te zorgen voor stabiele processtromen.

12

Naleving van de relevante milieuwetgeving!

13

Voortdurende verbetering van de milieuprestaties door monitoring en preventie!

14

Systematische verbetering van onze reinigingsmethoden met weinig impact op het milieu!

15

Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

16

Engagement en verantwoordelijkheid van ons team voor milieuvriendelijk gedrag!

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (2)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (2)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen