28.04.2021
Diesel roetfilter.

Over de relevantie van een dieselroetfilter.

01.DPF? Bescherming van het milieu en de gezondheid!

Of het nu gaat om de bescherming van het milieu of het behoud van onze gezondheid op lange termijn – roetfilters zijn al lang niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Zij spelen een belangrijke rol op vele belangrijke gebieden van het dagelijks leven. Zoals hun naam al doet vermoeden, worden dieselroetfilters gebruikt in dieselvoertuigen. Daar absorberen zij op betrouwbare wijze fijn stof en CO2-emissies die anders in de omgevingslucht zouden vrijkomen. Zij zijn onmisbaar en dragen bij tot de bescherming van het milieu. Zij maken het dagelijkse autorijden minder schadelijk voor ons in termen van gezondheid en milieu.

Het is echter niet ongewoon dat een dieselroetfilter na een bepaalde tijd verstopt raakt en dat de filterprestaties aanzienlijk afnemen. De reden voor deze verstopping is frequente korte ritten. Want: bij korte ritten bereiken zowel de motor als het uitlaatsysteem niet de vereiste bedrijfstemperatuur, en kan de interne regeneratie van de roetfilter niet op gang komen. Regeneratie verwijst naar de verbranding van roet tot as in het filter. Als de rijafstand echter te kort is, vindt er geen verbranding plaats, zodat het DPF na verloop van tijd meer en meer verstopt raakt met roet en as. Deze verstopping treedt echter ook op bij een DPF-conforme rijstijl – alleen later. Als zich dan de eerste problemen met het dieselroetfilter voordoen, vraagt men zich al snel af hoe belangrijk dit filter überhaupt is en welke maatregelen moeten worden genomen.

In het volgende artikel zullen wij u laten zien waarom u de deeltjesfilter beslist moet laten reinigen als hij verstopt raakt en wat de relevantie van een deeltjesfilter is.

Het is echter niet aan te raden het deeltjesfilter te verwijderen zonder het te vervangen. Dit leidt niet alleen tot de ongeldigverklaring van de exploitatievergunning en belastingontduiking, maar is ook een strafbaar feit dat bestraft kan worden met maximaal tien jaar gevangenisstraf.

02.DPF om onze gezondheid te beschermen.

Exposure to particulate matter has increased continuously in recent years, and no change in the trend is expected for the time being. Particulate matter is the smallest soot particles, which are considered a major burden on human health. This is because soot particles are not filtered by the nose and bronchial tubes, as they are simply too small for this purpose. They therefore enter the lungs unprotected and remain there for a long time. The lungs then try to fight off the particles like bacteria, whereupon the lung tissue is immensely damaged in the long term. Although people who are not exposed to any pre-existing diseases and who otherwise enjoy good health may not notice many consequences of the deposition of soot particles in the lungs, children and people in poor health may notice them even more. In general, it can be said that particulate matter significantly increases the risk of cardiovascular diseases, heart attacks and even strokes.

In order to be able to reliably protect the health of us humans from the fine dust emissions produced in passenger cars, the installation of a diesel particulate filter is absolutely necessary – and not only in diesel cars. It is equally important to have the DPF installed in the car regularly maintained or professionally cleaned. Otherwise, the DPF will quickly lose efficiency. In the ‘worst case’, the engine can even be severely damaged or irreparably destroyed, leaving only the extremely costly replacement of the engine. You can find out more about the reasons for regular DPF cleaning (from us) here.

In addition, a DPF reliably protects people and the environment from, in addition to particulate matter and diesel soot:
Soot, water droplets, metal abrasion, rust particles, ash, sulfate particles, accumulated hydrocarbons.

A considerable amount of harmful substances, which we are not exposed to unprotected thanks to diesel particulate filters.

03.DPF reiniging met perslucht.

Dieselroetfilters spelen ook een belangrijke rol bij de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit komt doordat motoren in personenauto’s bij de verbranding van brandstof een aanzienlijke hoeveelheid CO2 uitstoten. Het is juist deze toename van de CO2-verontreiniging die in hoge mate verantwoordelijk wordt geacht voor de processen van opwarming van de aarde die zich voltrekken. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn echter zeer verstrekkend en uiterst verwoestend voor het milieu. Veel negatieve effecten hangen nauw samen met klimaatverandering, zoals het smelten van gletsjers en poolijskappen, de stijging van de zeespiegel en het uitsterven van veel diersoorten als gevolg van de vernietiging van hun leefgebied. Elk van de geïnstalleerde deeltjesfilters levert dus een belangrijke bijdrage tot het behoud van ons milieu en onze leefomgeving op lange termijn. En regelmatige reiniging van het deeltjesfilter nog meer!

Om de voortschrijdende opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn reeds grenswaarden vastgesteld en ingevoerd voor personenauto’s om de naleving van deze deeltjesfilters te waarborgen. Deze grenswaarden worden steeds strenger gedefinieerd en bovendien zijn er speciale voorschriften vastgesteld voor de toegestane uitstoot van verontreinigende stoffen in grote steden. Wat u als particulier nog kunt doen om actief bij te dragen tot de bescherming van ons milieu, is regelmatig controleren of het roetfilter goed werkt en het zo nodig laten reinigen. In veel gevallen is de enige manier om rijverboden voor oude dieselvoertuigen zonder DPF te vermijden, het achteraf inbouwen van de DPF. Intussen is in bijna alle dieselmotoren een DPF ingebouwd – en ook in benzinemotoren worden DPF’s steeds belangrijker.

Ook dient hier te worden vermeld dat het reinigen van de DPF uit milieuoogpunt de voorkeur verdient boven het vervangen ervan. Voor de productie van een nieuw deeltjesfilter moeten namelijk veel middelen worden gebruikt.

Aangezien het autoverkeer in Duitsland sinds 1960 meer dan verviervoudigd is en zal blijven toenemen, heeft Greenpeace al opgeroepen tot strengere grenswaarden en de verplichte installatie van roetfilters in dieselvoertuigen. De consumenten (u) wordt ook gevraagd alleen nog maar dieselvoertuigen te besturen die daadwerkelijk een roetfilter hebben.

04.DPF voor economische voordelen & vrij rijden.

Ook uit economisch oogpunt moeten roetfilters niet alleen als een kostenfactor worden gezien. Een roetfilter verlaagt immers de motorrijtuigenbelasting en verhoogt tegelijkertijd de waarde van de auto wanneer deze wordt doorverkocht. Een ander niet te onderschatten aspect is dat er nu veel milieuzones zijn waar het bijna onmogelijk is om zonder roetfilter te rijden, aangezien dit een basisvereiste is voor een groen roetfilter, dat nu in bijna alle grote Duitse steden verplicht is. Aangezien er zware boetes staan op niet-naleving van de verplichting, bespaart een intact roetfilter u ook geld.

05.DPF om risico's in het wegverkeer tot een minimum te beperken.

We kunnen niet zonder DPF’s! Of het nu voor het behoud van onze gezondheid is, voor de bescherming van het milieu of voor economische voordelen – dieselroetfilters zijn HET middel waarmee we in de eerste plaats zo veilig mogelijk met een dieselvoertuig kunnen rijden.

Voor meer informatie over dieselroetfilters of ons DPF-reinigingsproces, kunt u contact met ons opnemen.

Ook u kunt profiteren van onze jarenlange ervaring in het reinigen van roetfilters!

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (2)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (2)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen