12.05.2021
Deeltjes filter reiniging.

Deeltjesfilterreiniging - Methoden voor DPF-reiniging.

01.Zachte en grondige reiniging van het deeltjesfilter door verhitting en vrije verbranding.

“Bij het reinigen van roetdeeltjesfilters en katalysatoren maken we gebruik van een thermisch-mechanisch reinigingsproces dat we zelf hebben ontwikkeld en dat door TÜV is getest.”

Bij dit reinigingsproces worden dieselroetfilters en benzinedeeltjesfilters langzaam en voorzichtig verhit in een oven volgens een beproefde temperatuurcurve en vrijgebrand. De roetafzetting in het roetfilter brandt laagje voor laagje af en vormt as. De asresten worden vervolgens mechanisch verwijderd. Het thermisch-mechanische reinigingsproces wordt herhaald tot de deeltjesfilters volledig vrij zijn van roet en as en weer de eigenschappen hebben van een nieuw filter.

Het filter wordt volledig uitgebrand en ontdaan van roet en as zonder dat de filters worden opengesneden, uit elkaar gehaald of chemisch behandeld.

Met behulp van endoscopische cameratechnologie kunnen wij de toestand van het deeltjesfilter en de katalysator in de gesloten behuizing onderzoeken. Met een luchtstroom- en gewichtsmeting bepalen we de verstopping/belasting van het filter. Na de eerste analyse van de ernst van de verontreiniging worden de filters gereinigd totdat zij voor ongeveer 98% vrij zijn van roet- en asresten en de referentiewaarde hebben bereikt van de luchtstroomsnelheid voor het desbetreffende filtertype. Afhankelijk van de mate van vervuiling zijn meerdere reinigingscycli nodig.

Ons procédé maakt het mogelijk alle residu’s – dit zijn hoofdzakelijk roet en as – voorzichtig te verwijderen door ze uit te branden en het deeltjesfilter vrij te branden. Na elk reinigingsproces worden de filters gecontroleerd op hun bereikte reinigingsgraad door middel van een speciale luchtdebietmeting. Pas wanneer dit overeenkomt met onze referentiewaarden wordt het roetfilter als gereinigd beschouwd. Na reiniging heeft het filter dezelfde waarden als een nieuw filter, wat betekent dat wij met een gerust geweten de aankoop van een duur nieuw filter kunnen afraden.

Bij de eindinspectie worden de eindwaarden na de geslaagde reiniging in ons inspectieprotocol vastgelegd. Elke klant ontvangt dit testrapport met de waarden voor en na de reiniging. Hierdoor kunnen wij aantonen en garanderen dat het roetfilter, dat voorheen sterk vervuild was, na reiniging de technische eigenschappen van een nieuw filter heeft.

Wij hebben vele andere methoden grondig geanalyseerd en getest en zijn tot de conclusie gekomen dat wij onze beproefde, zelfontwikkelde thermisch-mechanische methode voor het reinigen van deeltjesfilters zullen blijven gebruiken. Wij willen u echter de andere mogelijkheden voor filterreiniging niet ontzeggen, ook al zijn deze minder doeltreffend gebleken.

02.DPF reiniging Spoelen in reinigingsmachine.

Het spoelen/reinigen van dieselroetfilters in zogenaamde spoelmachines kan gedeeltelijk en kortstondig bevredigende resultaten opleveren. Aangezien roet echter niet in water oplosbaar is, is het gebruik van een chemische oplossing hier dus onvermijdelijk, ook al wordt vaak anders gecommuniceerd. De met edele metalen beklede filters kunnen door het water en het reinigingsmiddel schade oplopen aan de waslaag. De waslaag zorgt echter voor een optimale splitsing van de uitlaatgassen, reiniging van de uitlaatgassen en duurzaamheid van een filter. De water/reinigingsoplossing die onder hoge druk wordt ingespoten, kan ook schade/scheurtjes veroorzaken aan het filterkeramiek. Ook is het de vraag of het verontreinigde afvalwater op de juiste wijze wordt verwijderd.

03.DPF reiniging met perslucht.

Een andere mogelijkheid om roetfilters te reinigen is de “persluchtmethode”. Bij dit proces wordt gedurende korte tijd drinkbare aërosol aan het filtersysteem toegevoegd. Dit reageert vervolgens met het oppervlak van het filter en verwijdert alle resterende vuildeeltjes.

Dit is een zeer snelle manier om het DPF te reinigen, maar het verwijdert de as niet volledig uit het filter.

04.DPF-reiniging door gebruik van chemicaliën (ook particulier gebruik).

Het is ook mogelijk om het roetfilter met chemicaliën te reinigen. Bij de chemische roetfilterreiniging worden de chemicaliën door een stoomstraal in het filter gespoten en verwijderen ze het roet en de as die zich daar hebben afgezet.

Een groot nadeel is echter dat er vaak bijtende chemicaliën worden gebruikt, die de structuren binnen het roetpartikelfilter vernietigen. Bovendien verwijdert een chemische DPF-reiniging alleen de roetresten die zich in het filter hebben afgezet. De asresten daarentegen blijven achter.

Bovendien worden hier zeer giftige schoonmaakmiddelen gebruikt die, als ze niet op de juiste manier worden verwijderd, zowel in de bodem als in het grondwater terecht kunnen komen en zo het milieu op lange termijn ernstig kunnen schaden!

05.Ultrasone DPF reiniging.

Voor de reiniging van dieselroetfilters met de ultrasone methode worden speciale piëzo-elementen aan de buitenkant van het filter gemonteerd.

Het ultrasoon proces maakt het zelfs mogelijk de DPF te reinigen terwijl hij in het voertuig is geïnstalleerd.

Daartoe wordt een overeenkomstig reinigingsmiddel van buitenaf in het DPF gebracht en wordt het DPF via een speciale frequentie geëxciteerd, zodat een ultrageluid wordt opgewekt.

Hiermee wordt in het algemeen een geluid boven een frequentie van 20 kHz bedoeld, dat voor het menselijk oor niet waarneembaar is en dat zeer goed doorlaat in water, metaal en keramiek.

Aangezien het DPF hoofdzakelijk uit staal en keramiek bestaat en met een waterige reinigingsvloeistof wordt gevuld, reikt het ultrageluid tot diep in het filter waar het zijn reinigende werking kan uitoefenen.

De ultrasone golven veroorzaken cavitatie in de reinigingsoplossing, waardoor fijne gasbelletjes worden gevormd die groeien en groeien, uiteindelijk imploderen en uiteindelijk het filter voorzichtig reinigen.

Bijgevolg komen roet en as vrij uit het binnenste van de roetdeeltjesfilter en worden vervolgens met het reinigingsmiddel via het uitlaatsysteem weggespoeld.

Het filter wordt echter niet verwijderd tijdens de ultrasone behandeling. Door de constructie van het filter is een volledige reiniging van het roetfilter alleen mogelijk wanneer het wordt verwijderd, omdat de honingraten om en om zijn afgedicht en van beide kanten moeten worden behandeld, zodat alle kanalen grondig worden gereinigd.

06.Droog-ijs proces voor deeltjes filter reiniging.

Een andere optie voor dieselroetfilterreiniging is DPF-reiniging met droogijs. De reiniging van het roetpartikelfilter met droogijs wordt eveneens beschouwd als een bijzonder component- en milieuvriendelijk alternatief in vergelijking met het gebruik van oplosmiddelen of water onder hoge druk – maar kan alleen worden uitgevoerd als beide voorkanten van het filter open zijn.

Daartoe worden met behulp van moderne sneeuwstraalapparatuur uit vloeibare CO² en perslucht ultrafijne droogijsdeeltjes geproduceerd, die vervolgens met behulp van compacte reinigingsapparatuur en verschillende wartelvormen op het deeltjesfilter worden aangebracht.

Het reinigende effect van droogijs is echter pas volledig wanneer het droogijs rechtstreeks in aanraking komt met oppervlakken van het deeltjesfilter. Door het ontwerp van de roetfilters kan het volledige reinigende vermogen van droogijs niet volledig tot ontplooiing komen en kan het dus niet het volledige DPF reinigen, aangezien het slechts in een fractie van de te reinigen zones doordringt.

Een ander voordeel van het droogijsproces is de residuvrije verdamping van het CO²-reinigingsmedium, waardoor verdere stappen voor de daaropvolgende reiniging overbodig worden.

 

Het is echter niet zonder reden dat we deeltjesfilters thermisch reinigen (ook wel: Deeltjesfilter burn-out, deeltjesfilter free-burn-out of DPF regeneratie )- en dat zal ook in de toekomst zo blijven!

Ook u kunt profiteren van onze jarenlange ervaring in het reinigen van roetfilters!

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (2)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (2)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen