11.09.2020
Detecteer en voorkom een vol roetfilter.

Detecteer en voorkom een vol roetfilter.

01.Detecteer volledig DPF - regenereer betrouwbaar roetfilter.

In onze laatste artikelen hebt u al in detail kunnen lezen wat een DPF is, hoe hij werkt en ook hoe hij uiteindelijk verstopt raakt. Vooral bij ritten overwegend in de stad en over korte afstanden is het onvermijdelijk dat de roetdeeltjesfilter (DPF) vroeg of laat verstopt raakt.

In dit artikel willen wij u graag uitleggen hoe en waaraan u een verstopt dieselroetfilter kunt herkennen – en waar u als bestuurder van een dieselvoertuig op moet letten bij het rijden of het ontstoppen van uw roetfilter.

02.Waarmee moet ik rekening houden als bestuurder van een dieselvoertuig?

Zelfs indien het roetfilter correct wordt geregenereerd, kan op lange termijn niet worden vermeden dat er zich in de loop van de tijd steeds meer as in afzet. Ten laatste wanneer een bepaald niveau is bereikt, is reiniging (of zelfs kostbare vervanging) noodzakelijk. Daarbij worden de regeneratie-intervallen steeds korter, totdat uiteindelijk het controlelampje gaat branden ten teken dat zelfstandige regeneratie niet meer mogelijk is – en de motor uiteindelijk overschakelt op noodwerking.

Als bestuurder van een dieselvoertuig moet u daarom aandacht besteden aan het regelmatige onderhoud van de DPF. Want: Uiterlijk wanneer het DPF verstopt is met as, lukt zelfs het handmatig starten van de filterregeneratie (bijvoorbeeld in de werkplaats) niet meer. De levensduur van het roetfilter hangt uiteindelijk af van de rijstijl, het gebruiksgebied, het aantal afgelegde kilometers en de gebruikte motorolie.

Terwijl specifieke intervallen voor de vervanging van het roetfilter nog werden gespecificeerd, vooral voor oudere modellen, is het nu gebruikelijker om de vervanging van het roetfilter afhankelijk te maken van het respectieve asgehalte – dit kan onder meer worden vastgesteld tijdens een inspectie.

03.Symptomen van verstopte DPF.

Maar hoe herken je een verstopt dieselroetfilter?

Niet zo eenvoudig: om een verstopte DPF te identificeren, moet u eerst een onderscheid maken tussen gereguleerde en niet-gereguleerde systemen. Terwijl bij de gereglementeerde standaardfilters een waarschuwingslampje gaat branden, zijn er bij de niet-gereglementeerde – meestal achteraf ingebouwde – DPF’s helemaal geen waarschuwingssignalen die wijzen op een verstopte DPF.

Sommige leveranciers van zogenaamde retrofit-filters beweren echter herhaaldelijk dat dergelijke filters niet meer kunnen verstoppen omdat zij automatisch regenereren bij temperaturen van 200 graden, waardoor het filter in de eerste plaats niet verstopt raakt – maar dit is niet het geval bij dagelijks gebruik.

Een volledige DPF is hoe dan ook merkbaar. Een van de meest voorkomende gevolgen (en bij lange na niet de ergste) is een acuut verlies van motorvermogen.

04.Factoren voor verstopte roetfilter.

Waar moet u als bestuurder van een dieselvoertuig op letten om te voorkomen dat het roetfilter verstopt raakt – en op lange termijn intact blijft?

Als we autorijden, raken de poriën van het roetfilter geleidelijk verstopt. Hierdoor ontstaat een laag roet aan het oppervlak en in de honingraten van het filter -: dit wordt “filterkoek” genoemd.

Wanneer de automatische DPF-regeneratie wordt gestart, moet deze roetlaag uiteindelijk tot as worden verbrand en wordt het roetfilter aldus gereinigd of “vrijgebrand”. Bij geregelde systemen wordt dit proces in gang gezet door het motorbesturingsapparaat en verloopt het onopgemerkt door de bestuurder.

Voor regeneratie zijn echter temperaturen van 500 tot 600 graden vereist. Pas dan kan de regeneratie beginnen – en het filter worden vrijgebrand. In het stadsverkeer bereiken voertuigen dergelijke temperaturen echter zelden. In plaats daarvan bereiken dieselvoertuigen slechts 200 graden, wat vaak betekent dat de regeneratie pas na lange tijd plaatsvindt. Het resultaat: naarmate de tijd verstrijkt, raakt het roetfilter steeds meer verstopt met het vochtige, kleverige roet, wat leidt tot een hogere tegendruk van de uitlaatgassen, wat uiteindelijk leidt tot vermogensverlies.

05.Overheersend gebruik van voertuigen in het stadsverkeer.

Volgens TÜV-deskundigen wordt een voertuig hoofdzakelijk in het stadsverkeer gebruikt wanneer het ongeveer 200 kilometer achter elkaar in de stad rijdt. Tests op de testbank hebben uitgewezen dat de filters op dit punt vaak al belast zijn – zodat met de regeneratie wordt begonnen. Er zijn echter maar weinig duidelijke aanwijzingen van een verstopte DPF.

06.DPF verstopt - wat nu?

Zelfs met de grootste zorg en aandacht is het mogelijk dat het roetfilter na verloop van tijd toch verstopt raakt.

Uiteindelijk is er geen andere keuze en is reiniging (of in het ergste geval zelfs vervanging van de DPF) onvermijdelijk. De regels voor het verversen van het dieselroetfilter worden individueel door de respectieve fabrikanten voorgeschreven. Als bestuurder van een dieselvoertuig moet u zich daarom idealiter onmiddellijk na de aankoop in de gebruikershandleiding op de hoogte stellen van het in het voertuig geïntegreerde roetfilter.

07.Aanbeveling van Barten GmbH "Schoonmaken in plaats van nieuw kopen".

Als het roetfilter van uw auto verstopt is, raden wij in ieder geval aan het te reinigen, in plaats van de dure aanschaf van een nieuw roetfilter. Bij de reiniging van roetfilters maken wij gebruik van een thermisch-mechanisch proces, waardoor wij in 1-3 werkdagen bijna alle roet en as uit roetfilters kunnen verwijderen. Na onze voorzichtige reiniging heeft het filter de eigenschappen van een nieuw filter – en is dan in staat om de uitstoot van deeltjes weer betrouwbaar te verminderen.

08.Rijden met een verstopte DPF: Mag je rijden met een verstopte DPF?

Steeds weer krijgen we van onze klanten de vraag: kun je rijden met een verstopte roetfilter? Rijden met een verstopt roetfilter is mogelijk, maar het is net zo problematisch!

Als het waarschuwingslampje slechts korte tijd is gaan branden, is het nog steeds mogelijk om korte tijd te rijden met een vol roetfilter. Langdurige schade aan het voertuig kan niet worden uitgesloten, maar is niet te verwachten.

Als het filter echter volledig verstopt is, mag u het voertuig in geen geval verplaatsen. De motor kan ernstige schade oplopen, en ook vanuit milieuoogpunt kunnen we het rijden met een verstopte DPF alleen maar afraden.

In elk geval raden wij u aan de DPF regelmatig te laten controleren/uitlezen – en indien nodig door ons te laten reinigen!

09.Regenereren roetfilter - dit is waar u op moet letten bij het reinigen van uw roetfilter.

Naarmate zich in de loop van de tijd meer deeltjes in het filter afzetten, worden deze (min of meer regelmatig) door de uitlaatgastemperatuur / zelfregeneratie afgebrand – de zogenaamde deeltjesfilterregeneratie. Hoe de regeneratie van het roetfilter uiteindelijk werkt, hangt altijd af van het gebruikte systeem – waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen actieve en passieve regeneratie. Dit systeem verschilt echter van fabrikant tot fabrikant.

Het is niet ongewoon dat beide opties voor de regeneratie van het roetfilter worden geïntegreerd. Er zijn ook mogelijkheden om de ontbrandingstemperatuur van roet te verlagen door bijvoorbeeld additieven te gebruiken, zodat verbranding van de deeltjes mogelijk is bij temperaturen tot 400 graden. Er zij echter op gewezen dat de additieven in de motor verbranden, waardoor extra as in het filter achterblijft.

Hieronder worden de verschillende types van regeneratie van deeltjesfilters beschreven, en leert u ook waar u rekening mee moet houden als u uw deeltjesfilter wilt reinigen.

010.Passieve regeneratie.

Passieve regeneratie vindt met regelmatige tussenpozen plaats – telkens wanneer de vereiste uitlaatgastemperatuur wordt bereikt. Actieve regeneratie vindt met name plaats bij overwegend snelweg- of vollastbedrijf. De zogenaamde deeltjesfilterverwijdering is een voorbeeld van een dergelijke passieve DPF-regeneratie.

011.Actieve regeneratie.

Actieve regeneratie van het deeltjesfilter vindt daarentegen plaats door de uitlaatgastemperatuur te verhogen tot ongeveer 600 graden Celsius, en door het aantal en de timing van de injecties te wijzigen.

012.De grenzen van regeneratie.

Langdurig gebruik van het voertuig over korte afstanden kan, zoals reeds beschreven, de regeneratie van het roetfilter schaden. Als gevolg daarvan raakt het filter steeds meer verstopt en kan het zelfs beschadigd raken.

Hier komt het controlelampje om de hoek kijken, dat gaat branden als de tegendruk van de uitlaat een bepaalde grens bereikt. Als u nu in de handleiding van uw auto kijkt, zal u meestal worden aangeraden een regeneratierit te maken met verhoogde belasting – de spreekwoordelijke “vrije loop” (van het roetfilter). Wanneer het deeltjesfilter wordt vrijgemaakt, wordt het vochtige roet dat de honingraten verstopt tot fijne as verbrand, zodat de uitlaatgassen weer door het filter kunnen stromen. Vaak is echter slechts een deel van het roet weggebrand en gaat het waarschuwingslampje na korte tijd weer branden. Zelfs bij optimaal regeneratie- en rijgedrag zal het filter uiteindelijk verstopt raken met as, dat als eindproduct van de roetverbranding in het filter achterblijft.

013.Roetfiltervrij rijden op snelwegen en landwegen.

Als het roetfilter verstopt is doordat het overwegend in stadsverkeer wordt gebruikt, kan vrij rijden op snelwegen of landwegen verlichting brengen. De TÜV raadt de consumenten herhaaldelijk aan de instructies van de fabrikant voor het ontstoppen te volgen en niet blindelings de aanbevelingen van hun eigen vrienden op te volgen. Als u het deeltjesfilter wilt vrijmaken, moet u immers de bestaande voorschriften volgen.

Sommige fabrikanten schrijven ook voor dat klanten naar een werkplaats gaan en daar het foutgeheugen resetten. Anderzijds is het een wijdverbreide automythe dat het voldoende is om “gewoon vol gas op de snelweg te rijden” om het roetfilter te reinigen.

Als u uw eigen deeltjesfilter op betrouwbare wijze wilt regenereren, is het veel raadzamer met het voertuig over een langere afstand met gemiddelde snelheid te rijden (op de snelweg of op een landweg). Om de automatische regeneratie (reiniging) van uw roetfilter te starten, hoeft u alleen maar een langere afstand met een ontspannen, constante snelheid af te leggen – terwijl u voor korte afstanden in de binnenstad beter de fiets kunt gebruiken.

014.Roetfilter (reiniging): belangrijk middel voor auto's, mensen en natuur.

Zoals reeds op vele plaatsen duidelijk is gemaakt, is een intact roetfilter een belangrijk instrument voor mens, milieu en auto. Om ervoor te zorgen dat uw DPF echt werkt, moet u hem regelmatig laten onderhouden of reinigen. Wij zullen u daarbij graag helpen!

Naast de regelmatige reiniging moet u ook verdere maatregelen nemen en het roetfilter regelmatig reinigen.

Soms (vooral bij korte ritten) is het ook beter om de auto gewoon met rust te laten – en zo zowel het roetfilter als het milieu te beschermen.

Als bestuurder van een dieselvoertuig is het daarom belangrijk de DPF niet onnodig te belasten en de goede werking ervan te garanderen door regelmatig onderhoud of reiniging.

Ook al lijkt het op het eerste gezicht dat u als bestuurder van een dieselvoertuig op een aantal zaken moet letten, toch loont het de moeite om tijdens het rijden bewust aandacht te besteden aan het dieselpartikelfilter. Beschouw DPF-beschermingsmaatregelen – zoals continue DPF-reiniging, -onderhoud en -reiniging – eerder als een voortdurende verzorging van het dieselpartikelfilter, dan als verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van een DPF.

Want: regelmatig reinigen van de DPF bespaart u geld, beschermt de motor van uw auto en spaart bovendien het milieu! Een roetfilter is dus allesbehalve een last!

Ook u kunt profiteren van onze jarenlange ervaring in het reinigen van roetfilters!

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (2)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (2)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen