18.02.2020
Deeltjesfilter: origineel vs. replica.

Deeltjesfilter: origineel vs. replica.

01.Pas op voor de fraudeval!

De toenemende concurrentie en de daarmee gepaard gaande toename van de produktievolumes hebben geleid tot een daling van de kosten van de vroeger zeer hoge prijzen voor dieselroetfilters.

De toegenomen vraag van de consument naar roetfilters heeft er ook toe geleid dat – naast de grote fabrikanten van roetfilters – ook dubieuze bedrijven die roetfilters tegen goedkope prijzen aanbieden, zich in de markt hebben kunnen integreren.

Als consument moet u hier echter uiterst voorzichtig mee zijn!
Want: niet elk goedkoop dieselroetfilter voldoet aan de wettelijke normen en eisen.

Een defecte, goedkope DPF heeft vaak slechts een beperkte functionaliteit. De structuur of het katalytisch effect van zo’n “goedkope” DPF kan ook beperkt zijn.

Dit is de enige manier om enorme kosten te besparen bij de fabricage van DPF’s, waardoor het mogelijk wordt DPF’s tegen bijzonder lage prijzen te verkopen.

Wij kunnen het gebruik van dergelijke “goedkope DPF’s” alleen maar afraden. Dit is bijna regelrechte oplichterij, aangezien veel consumenten niet voldoende geïnformeerd zijn over de functies waaraan een veilig dieselroetfilter moet voldoen en zich uiteindelijk laten overhalen door de prijs van zo’n “goedkoop filter”.

Het resultaat: onnodige vervuiling – zowel voor de portemonnee van de consument als voor ons milieu!

Goedkope DPF’s kunnen al na 10.000 kilometer verstopt raken, wat in extreme gevallen de motor kan beschadigen.

Hierna volgt een lijst van de twee meest voorkomende oplichtingspraktijken van goedkope leveranciers en de vaak verwoestende gevolgen ervan. Vaak komen deze zelfs in gecombineerde vorm voor, zodat de oplichters roetfilters nog goedkoper kunnen fabriceren.

Het doel van dit artikel is u te behoeden voor “goedkope replica’s” met beperkte functionaliteit, waardoor uw portemonnee onnodig wordt belast.

Veel van de defecte replica’s worden zelfs in professionele werkplaatsen of door TÜV-inspecteurs vaak niet ontdekt.

Uiteindelijk kunt u voorlopig een paar honderd euro besparen op de aanschaf van het filter. Later – na gebruik van de DPF – kunnen gebruikers van dergelijke goedkope roetfilters echter verwachten dat zij enkele duizenden euro’s moeten investeren in het herstellen van de motorschade.

De aankoop van een dergelijk goedkoop filter is derhalve noch op korte, noch op lange termijn rendabel.

02.Fraude: installatie van kleine DPF kernen.

Originele dieselroetfilters hebben altijd een bepaald kernvolume, de kerngrootte. Deze kern filtert de roetdeeltjes en absorbeert ook de as die tijdens de regeneratie wordt geproduceerd.

De belangrijkste kostenpost van een DPF is met name deze filterkern – evenals de katalysator, die vaak ook deel uitmaakt van het filter.

Hier proberen de leveranciers van goedkope roetfilters nu aanzienlijke kosten te besparen door kleinere kernen aan te brengen, zodat filters (met een kleinere kern) tegen een veel lagere prijs kunnen worden aangeboden.

Indien echter een kleinere monoliet (kern) dan gebruikelijk in het DPF wordt ingebouwd, wordt het logischerwijze sneller gevuld. Het resultaat is een toenemend drukverschil, dat aan de regeleenheid het signaal geeft dat regeneratie noodzakelijk is. Bijgevolg start de interne voertuigregeneratie frequenter dan bij een origineel dieselroetfilter.

De resulterende toename van het brandstofverbruik kan echter veilig buiten beschouwing worden gelaten als men de andere effecten van de verlenging van de regeneratie-intervallen in aanmerking neemt:

De motorolie wordt op lange termijn verdund, de smering neemt af en de thermische belasting van de motor neemt toe. Het gevolg is motorschade door oververhitting!

En het repareren hiervan is echt duur – vergeleken met het kopen van een nieuw deeltjesfilter van hoge kwaliteit of het schoonmaken ervan.

03.Fraude: Vermindering van het edelmetaal van de katalytische laag van de DPF-kern (monoliet).

DPF-systemen hebben een coating – zowel op de kern (monoliet) als op de katalysator. Deze coating wordt ook wel de katalytische laag genoemd, die wordt aangebracht op de kern van het DPF en op de filterkanalen ervan.

De functie van de katalysator of katalytische laag is het verwijderen van giftige stoffen uit de uitlaatgassen. Een andere functie van de katalysator in dieselvoertuigen met DPF is de zelfontbrandingsfunctie.

Tijdens de actieve DPF-regeneratie, wanneer roet in het filter moet worden verbrand, injecteert de regeleenheid een kleine hoeveelheid dieselbrandstof in het uitlaatsysteem. De brandstof komt vervolgens in de katalysator terecht, waar hij reageert met de katalytische laag. Daar ontbrandt het, zodat roet in het filter wordt verbrand.

De ontbrandbaarheid van de dieselbrandstof is echter afhankelijk van de coating van edelmetaal in de katalysator (de katalytische laag). Vooral edele metalen – zoals platina, palladium of rhodium – worden gebruikt als coatings, die een bepaalde verzadiging (dikte) hebben en zo een succesvolle DPF-regeneratie garanderen.

Edelmetalen met een goede verzadiging verlengen ook de levensduur van de katalysator.

Op goedkope dieselroetfilters worden vaak zeer dunne coatings aangebracht. Deze maken zo ongeveer de werking van het dieselroetfilter mogelijk.

Het grote nadeel hierbij is echter dat dergelijke katalysatoren gewoonlijk slechts een geschatte levensduur van 20.000 km hebben en vaak storingen en uitvallen vertonen tijdens de regeneratie.

04.Conclusie.

In dit DPF bedrog zijn de roetfilters voorzien van een defecte filterkerncoating. Hoewel dit een zogenaamd gunstige aankoopprijs voor de DPF mogelijk maakt, verstopt de filter zich na zeer korte tijd (gebrekkige regeneratie).

Hier is het risico voor u als consument echter kleiner dan bij zwendel 1, om blijvende motorschade op te lopen door het gebruik van zo’n “goedkope DPF”.

Zo bestaan er weliswaar Europese voorschriften voor de levensduur van katalysatoren, maar zijn er geen controles of sancties voor fabrikanten bij niet-naleving van de normen. De fabrikanten trachten dus de verzadiging van waardevolle edele metalen tot het technische minimum te beperken en kunnen zo bijzonder goedkope DPF’s produceren.

05.Aanbeveling van Barten GmbH.

Als u een functioneel origineel roetfilter hebt dat verstopt is, hoeft het meestal niet te worden vervangen om weer de technische eigenschappen van een nieuw filter te hebben.

Wij bieden u kosteneffectieve, veilige reiniging met ons innovatief thermisch reinigingsproces. Door middel van thermisch-mechanische reiniging kunnen wij de volledige reiniging van uw roetfilter garanderen. DPF-reiniging door middel van het thermische reinigingsproces is: snel, kosteneffectief en veilig.

Binnen één tot twee dagen is 80% van de filters volledig vrij van roet- en asresten, zodat het filter na reiniging weer de technische eigenschappen van een nieuw filter heeft.

Ook u kunt profiteren van onze jarenlange ervaring in het reinigen van roetfilters!

Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (2)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (2)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen